Boek nu!

pick your reservation category
Home > Mijn reis > Praktische info

Speciale bijstand


Bijzondere informatie betreffende het transport van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit

Klik hier voor meer informatie over alleenreizende kinderen.

Wat zijn "gehandicapten" of "personen met beperkte mobiliteit"? (Verordening (EG) nr. 1107/2006, art. 2):

Alle personen wier mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of motorische, permanente of tijdelijke) handicap, een geestelijke handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hen worden aangepast.

Wanneer en hoe moet de aanvraag worden ingediend?

Medische bijstand voor passagiers met beperkte mobiliteit en/of zieke passagiers is beschikbaar op de vluchten die door Brussels Airlines worden uitgevoerd. De aanvraag hiertoe moet uiterlijk 48 uur vóór de aangekondigde vertrektijd worden ingediend. Met de aanvragen die na het verstrijken van die termijn werden ingediend, zal in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden, maar zekerheid hieromtrent kan niet worden gegeven.

Indien u bijzondere bijstand nodig hebt, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Brussels Airlines en ons uw bijzondere noden mee te delen op het ogenlik van de reservering of uiterlijk 48 uur vóór de aangekondigde vertrektijd.

U kunt dit op verschillende manieren doen:

 • contact opnemen met de Medical Assistance Co-ordination Service (M.A.C.)

  Telefoon: +32 2 723 37 03 of fax: +32 2 723 37 05
  Openingsuren: van maandag tot vrijdag: van 9 tot 16 uur
  op zaterdag en zondag: van 9 tot 13 uur

 • mailen naar meda@brusselsairlines.com

 • je reisagentschap contacteren

Indien je enkel bijzondere bijstand in de luchthaven nodig hebt, vul dan het algemene formulier* in en stuur dit naar meda@brusselsairlines.com

Passagiers die bepaalde medische problemen hebben en passagiers die tijdens de vlucht bijzondere zorgen nodig hebben, worden verzocht ons MEDIF-formulier in te vullen

Vul het MEDIF formulier* in als de passagier

 • onder medisch toezicht staat / de gezondheidstoestand niet stabiel is

 • aan een ziekte lijdt

 • recent in een ziekenhuis opgenomen is geweest

 • recent werd geopereerd

 • op een brancard/in een bed moet reizen

 • tijdens de vlucht een zuurstoftherapie nodig heeft

Het eerste deel van dit MEDIF formulier moet door de passagier of zijn familie worden ingevuld.

Het tweede deel moet door de behandelende arts (huisarts) worden ingevuld.

Het personeel kan niet helpen met de beademing, de maaltijden of de toediening van geneesmiddelen.


ENKELE CATEGORIEËN VAN PASSAGIERS DIE BIJZONDERE BIJSTAND NODIG HEBBEN

Zwangere vrouwen:

Zwangere passagiers met een zwangerschap zonder complicaties mogen vliegen tot 4 weken voor hun verwachte bevallingsdatum (dus tot en met de 36e zwangerschapsweek) op voorwaarde dat zij een recent medisch certificaat kunnen voorleggen die de verwachte bevallingsdatum vermeldt.

Passagiers die een rolstoel nodig hebben:

Voor passagiers met beperkte mobiliteit is er een speciale rolstoel beschikbaar aan boord van ons toestel Airbus A330. Om veiligheidsredenen zijn de bemanningsleden niet gemachtigd om de passagiers op te tillen tussen de vliegtuigstoel en de rolstoel of om de passagiers te helpen wanneer ze tijdens de vlucht naar het toilet willen gaan. De bijstand, indien nodig, beperkt zich tot het verplaatsen van de passagier in de rolstoel tot aan het toilet.

Blinde of slechtziende passagiers:

Op aanvraag zorgen wij voor een begeleidingsdienst in de luchthaven.
Gelieve ons op het ogenblik van uw reservering mee te delen of een geleidehond u tijdens de vlucht zal vergezellen.
Het transport van erkende geleidehonden in het vliegtuig is gratis. De eigenaar van de hond moet echter wel de volledige noodzakelijke uitrusting voor de reis meebrengen, onder andere een leiband en een muilkorf.
Gelieve te noteren dat de toegang van dieren tot het grondgebied van sommige landen (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) onderworpen is aan bijzondere reglementeringen die ons soms verbieden om uw hond op onze vluchten te vervoeren. Gelieve op voorhand de reglementen en vereisten met betrekking tot dieren te raadplegen.

Dove of slechthorende passagiers:

Indien u bijzondere bijstand nodig hebt, dient u daartoe op het ogenblik van de reservering een aanvraag in te dienen.
Gelieve ons op het ogenblik van de reservering mee te delen of een geleidehond u tijdens de vlucht zal vergezellen.
Het transport van erkende geleidehonden in het vliegtuig is gratis. De eigenaar van de hond moet echter wel de volledige noodzakelijke uitrusting voor de reis meebrengen, onder andere een leiband en een muilkorf.
Gelieve te noteren dat de toegang van dieren tot het grondgebied van sommige landen (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) onderworpen is aan bijzondere reglementeringen die ons soms verbieden om uw hond op onze vluchten te vervoeren. Gelieve op voorhand de reglementen en vereisten met betrekking tot dieren te raadplegen.

Passagiers met ademhalingsproblemen:

Wij kunnen voor extra zuurstof zorgen aan boord (tot 5 liter zuurstof per minuut). Gelieve contact op te nemen met onze Medical Assistance Co-ordination Service op het nummer + 32 2 7233703 uiterlijk 48 uren vóór de aangekondigde vertrektijd. Gelieve te noteren dat de bijkomende kosten op voorhand moeten worden betaald. Er wordt een toeslag per zuurstoffles aangerekend. Gelieve het MEDIF-formulier in te vullen indien u extra zuurstof nodig hebt aan boord.
Slaapapnoe: de passagier mag aan boord een uitrusting voor de behandeling van slaapapnoe gebruiken. Op alle vluchten moet deze uitrusting op batterijen werken. Een elektrische voeding wordt enkel aangeboden in businessklasse op onze langeafstandsvluchten naar Afrika met de Airbus A330. De uitrusting mag tijdens het landen en opstijgen niet worden gebruikt. Opmerking: De goede werking van deze voedingsbron kan niet worden gegarandeerd.
Bijgevolg is uw eigen medische uitrusting van essentieel belang… Voorzie u in elk geval steeds van batterijen.

Passagiers met een geestelijke handicap:

Deze passagiers mogen zonder begeleiding reizen indien ze daartoe de toestemming krijgen van de Medical Assistance Co-ordination Service.
Passagiers die niet aan de vereisten beantwoorden, moeten onder begeleiding reizen.
Uw persoonlijke begeleider moet een volledig zelfstandige volwassene zijn (met een leeftijd van minstens 18 jaar).

Afwijkingen, bijzondere voorwaarden en informatie

Brussels Airlines verzekert het transport van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen. Krachtens deze Europese verordening moeten de klanten uiterlijk 48 uur vóór de aangekondigde vertrektijd aan Brussels Airlines melden dat ze specifieke behoeften voor bijstand hebben. De diensten zijn beschikbaar voor het volledige netwerk van Brussels Airlines en voor alle vluchten die door Brussels Airlines worden uitgevoerd. Alle leden van het cabinepersoneel hebben een opleiding over handicap en beperkte mobiliteit gekregen.

Gelieve te noteren dat de luchtvaartmaatschappij of de touroperator (reisorganisator) wegens een handicap of beperkte mobiliteit in twee gevallen mag weigeren om een reservering van een gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit te aanvaarden of om die persoon aan boord te laten:

 • Om te beantwoorden aan de veiligheidsvereisten die van kracht zijn volgens de internationale, nationale of Gemeenschapswetgeving of om te beantwoorden aan de veiligheidsvereisten die zijn opgesteld door de overheid die het certificaat van luchtvaarttransport (AOC - Air Operator Certificate) aan de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft uitgereikt.

 • Indien de grootte van het toestel of van de deuren het instappen of vervoeren van de voornoemde gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit fysiek onmogelijk maakt.

In geval van weigering zal de luchtvaartmaatschappij, haar agent of de touroperator (reisorganisator) alle redelijke inspanningen leveren om de betrokken persoon een aanvaardbaar alternatief aan te bieden. De persoon aan wie wegens zijn handicap of beperkte mobiliteit de toegang tot een vlucht werd geweigerd en eender welke persoon die hem/haar begeleidt, hebben een recht op terugbetaling of een andere vlucht in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 261/2004.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u hierover nog vragen hebt.

*Om deze formulieren correct weer te geven in pdf-formaat, moet het softwarepakket Adobe Acrobat Reader, versie 5 of hoger op uw computer geïnstalleerd zijn. Indien Adobe Acrobat Reader niet is geïnstalleerd, gelieve dan Acrobat Reader gratis te downloaden en te installeren:

Get pdf readerMaak je persoonlijke reisgids

Alles over baggage, tijd, luchthavens, bestemmingen, vluchten, security... en nog veel meer!

Ik ken mijn reservatienummer

Ik ken mijn reservatienummer niet